• Sunrise At: 3:49 AM
  • Sunset At: 9:28 PM
info@moskeeattakwa.nl +31 73 689 4958

Bestuur Moskee Attakwa

Moskee Attalwa is op zoek naar een nieuwe ruimte om zich te hervestigen in ‘s-hertogenbosch. We zijn een moskeeorganisatie die al meer dan 30 jaar in ’s-hertogenbosch is gevestigd. Het pand brengt helaas wel knelpunten met zich mee, waardoor we op zoek zijn naar een nieuwe locatie. Middels deze post willen wij onze plannen kenbaar maken aan de Bossche Islamitische gemeenschap en willen wij je vragen om ons financieel te steunen om de her locatie mogelijk te maken.

Beleidsplan & achtergrond
Wat zijn de knelpunten?

Momenteel is de moskee Attakwa gevestigd in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, aan de Van Tuldenstraat 8-10. We zijn ontzettend blij met de mooie, centrale ligging van het pand. Toch heeft het ook zijn nadelen.

  • Parkeren is een groot probleem.
  • Het zorgt voor onnodige drukte en verkeer in de binnenstad.
  • Geen uitbreidingskansen om te groeien naar een Islamitische Cultureel Centrum.

Al-hamdolilah hebben wij een grote moslim gemeenschap in ’s-Hertogenbosch. Die alsmaar aan het groeien is. Denk alleen maar aan de druktes tijdens de vrijdagsgebeden, en de taraweeh- en Eid-gebeden. Ook voor onderwijs hebben de moskeeën enorme wachtlijsten waar we keer op keer ouders moeten teleurstellen dat ze nog niet kunnen beginnen. Een tweede grote moskee die zich net buiten het centrum kan vestigen is daarom hard nodig!

Wat willen wij?

Wij willen voor de Bossche gemeenschap naar een nieuwe grotere locatie die ook meer kan gaan bieden. We willen bij voorkeur niet gaan bouwen. Het liefst verhuizen we naar een bestaande ruimte. Waar nodig, passen we de ruimte aan. Wij hebben meer ruimte nodig om te groeien naar een Islamitische Cultureel Centrum voor ’s-Hertogenbosch. Wij hebben als visie dat we meerdere maatschappelijke functies moeten bedienen. Naast de moskeefunctie willen wij een maatschappelijke loket waar mensen met vragen naar toe kunnen, thema-avonden organiseren, sociaal culturele activiteiten organiseren, onderwijs mogelijkheden voor jong en oud kunnen bieden, ruimte voor kinderopvang mogelijkheden, ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen, ruimte voor Islamitische conferenties en feesten.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

We hebben met de gemeente gezeten om te kijken of zij ons kunnen helpen met een bestaande pand. Helaas is daar niks concreets uitgekomen. Momenteel zijn we in gesprek met makelaars voor geschikte panden. We vinden het belangrijk dat de Islamitische centrum goed gelegen is, zonder de omgeving tot last te zijn. De locatie hoort toegankelijk en laagdrempelig voor onze leden te zijn voor een bezoek aan de centrum. En idealiter in een omgeving waar nog geen moskee is i.v.m. de verspreiding.

Wat willen wij samen bereiken?

Wij nodigen je uit naar deze ghair! Wees onderdeel van dit mooie project door hierin te investeren. Wij vragen je om financieel te steunen. Dit kan door eenmalig of periodiek te omwille van Allah te doneren. Lukt het je financieel niet om het bedrag in een keer te doneren, doe het dan in delen. Daarnaast kan je ook samen met een vriend of vriendin doen, of een groepje, of als gezin. Laat dit niet aan je voorbij gaan! Wij hebben dit echt nodig in Den Bosch. Voor ons maar helemaal voor onze kinderen en onze klein-kinderen. De nood is hoog! Ook willen wij je vragen om onze ambassadeur te zijn door dit met je familie, vrienden en kennissen te delen zodat ook zij onderdeel kunnen zijn van dit liefdadigheids-initiatief.

In Sahih Bukharie en Sahih Moslim staat dat Othman ibn Affane  (radia-Allahoe 3anhoe) heeft gezegd dat de Profeet ﷺ zei: “Degene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de verhevene een huis bouwen in het paradijs”.

En weet dat je met liefdadigheid voor de langere termijn (sadaqah jariyah) een stapje verder gaat. Onze geliefde Profeet ﷺ zei: “Als een persoon sterft, eindigen al hun daden behalve drie: een voortdurende liefdadigheid,  kennis en een kind dat voor hen bidt.”

Mocht je daarnaast ook op een andere manier kunnen helpen dan is dat van harte welkom. We zijn opzoek naar kansen, kennis, handvatten, feedback en denkkracht. Dit kan omdat jij kennis en ervaring hebt of eventuele contacten hebt om dit mogelijk te maken.

Bijdrage (eenmalig of in maandelijkse termijnen)
Contact

Wil je eerst nog meer weten hierover of kan je ons helpen, neem dan contact via het contactformulier of via whatsapp.


Lees hier de Privacyverklaring en de Voorwaarden-donatie , Moskee Attakwa Den Bosch 2022.