• Sunrise At: 3:49 AM
  • Sunset At: 9:28 PM
info@moskeeattakwa.nl +31 73 689 4958

ANBI certificeringsinformatie

Contactgegevens:
https://moskeeattakwa.nl
Van Tuldenstraat 10,
5211 TG ‘s-Hertogenbosch
+31 73 689 4958
www.moskeeattakwa.nl
info@moskeeattakwa.nl
kvK-nummer: 40217928
RSIN: 805745427
SBI-Code 94911

Op dit moment is een aanvraag ingediend bij de belastingdienst, zodra deze is goedgekeurd werken we de gegevens bij waar nodig.

Moskeevereniging Attakwa is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de instelling geen belasting hoeft te betalen over haar inkomsten en dat giften aan de instelling aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Algemeen nuttige functie:

De activiteiten van Moskee Attakwa worden gekenmerkt door hun algemeen nuttige karakter. Dit betekent dat de moskee zich richt op het bevorderen van het welzijn van de samenleving en dat alle gelden en middelen die de moskee ontvangt zorgvuldig worden besteed aan de realisatie van haar doelstellingen. Onderstaand hebben we de kernpunten uit het beleidsplan opgesomd. Het volledige beleidsplan is eveneens onder de kernpunten in te zien. 

Het bieden van een spirituele, maatschappelijke, educatieve en sociaal-culturele hub voor de islamitische gemeenschap in Den Bosch, doormiddel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen en (ontmoetings)activiteiten.

De moskeevereniging organiseert diverse activiteiten, waaronder:

  • Gebedsdiensten
  • Onderwijs in de islamitische religie en cultuur
  • Lezingen over diverse islamitische onderwerpen
  • Ontmoetingsactiviteiten voor leden en niet-leden
  • Sociaal-culturele activiteiten voor de gemeenschap

Het bestuur van de moskeevereniging Attakwa bestaat uit 7 personen, een voorzitter en vice-voorzitter, secretaris en vicesecretaris, penningmeester en vice-penningmeester en algemene bestuurslid. De bestuursleden worden op voordracht van een vertrouwenscommissie door de algemene ledenvergadering gekozen. De vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester worden vanuit het bestuur benoemd. Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de moskeevereniging. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de moskeevereniging en het financieel beheer.

Dagelijks bestuur

Hatit Mohamed
Functie: Voorzitter

Houzamli, Abdelouahed
Functie: Penningsmeester

Demanti, Mourad
Functie: Secretaris

 

Het vervullen van deze bestuursfuncties betekent veel opoffering van de vrije tijd. Desondanks is de motivatie en voldoening zeer hoog. Dit mede doordat de moslims het als een verplichting zien vanuit het geloof om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. Alle bestuursleden functioneren op vrijwillige basis zonder financiële tegenprestatie. Het bestuur is verantwoordelijk voor strategische planning, financieel beheer, en het waarborgen van de missie en visie van de vereniging.

Om haar missie te kunnen realiseren en haar waardevolle rol binnen de islamitische gemeenschap in Den Bosch te kunnen blijven vervullen, heeft Moskee Attakwa een solide financiële basis nodig. In deze paragraaf bespreken we de verschillende inkomstenbronnen van de moskee, met een nadruk op concrete acties om deze stromen te optimaliseren en de financiële toekomst van de moskee veilig te stellen.

Contributie

130 betalende leden per januari 2024. Dit aantal kan worden verhoogd door:
Actieve ledenwerving: Regelmatige wervingscampagnes gericht op nieuwe doelgroepen, zoals jongeren, gezinnen en nieuwkomers in Den Bosch.
Betalingsgemak: Flexibele betalingsmogelijkheden aanbieden, zoals automatische incasso of online betalingen.
Stimuleren van tijdige betaling: Betalingsherinneringen sturen en kortingen aanbieden voor automatische incasso.

Giften

Giften uit geloofsovertuiging: Dit kan worden gestimuleerd door:
Het belang van giften benadrukken: Communiceren over de impact van giften op de moskee en de gemeenschap.
Transparantie: Gedetailleerde informatie geven over de besteding van giften.
Erkenning van donateurs: Donateurs waarderen met een persoonlijk bedankje of vermelding op de website.
Stimuleren van grote giften: Gerichte benadering van welgestelde individuen en organisaties.
Eenmalige giften: Giften voor specifieke projecten of doeleinden mogelijk maken via de website of speciale acties.

Sponsors

Actieve sponsorwerving: Een aantrekkelijk sponsorpakket samenstellen met verschillende sponsorlevels en tegenprestaties.
Benadrukken van de zichtbaarheid: Potentiële sponsors informeren over de zichtbaarheid van hun logo en merknaam bij de moskeebezoekers.
Netwerk opbouwen: Deelnemen aan netwerkevenementen en contacten leggen met potentiële sponsors.

Fondsenwervingsevenementen

Ramadan-evenementen uitbreiden: Extra evenementen organiseren tijdens de ramadan, zoals iftar-diners, lezingen of culturele avonden.
Andere fondsenwervingsevenementen organiseren: Galadiners, veilingen, sportactiviteiten of online crowdfundingcampagnes.

Collectes

Uitbreiding van collectelocaties: Contact opnemen met meer winkels en organisaties om collectebussen te plaatsen.
Digitale collecte: Online doneermogelijkheden aanbieden via de website of een QR-code.
Promotie van collectes: Aankondigingen maken in de moskee, nieuwsbrief en op sociale media.

Lees hier de Privacyverklaring en de Voorwaarden-donatie , Moskee Attakwa Den Bosch 2022.